Ktorú radu od svojho cisárskeho otca by ste si najviac zobrali k srdcu?